Förut benämndes denna yrkestitel alltid som ridlärare men numera förekommer allt oftare benämningen ridinstruktör.

För att kunna arbeta som ridlärare krävs det i så gott som alla fall en gedigen utbildning och lång erfarenhet av hästar och egen ridning. Den största skolan för utbildning till ridlärare i Sverige är Strömsholm och Svenska Ridsportförbundet är uppdragsgivare. Där kan man läsa till ridlärare i tre olika steg. Utbildningen är förlagd både på distans och på fysiska träffar. Det är blandat teori, egen ridning och praktisk utövning genom att själv hålla lektioner under utbildningens gång. I slutet på kursen har man möjlighet att avlägga ett yrkesprov för att bli diplomerad. Den tredje kursen innefattar också en större del pedagogisk utbildning för att man på ett bra sätt ska kunna lära ut till barn och ungdomar. I det tredje steget ingår också en del för ridskoleekonomi.

Som diplomerad ridlärare kan man sedan arbeta på ridskola eller i egen regi utbilda ryttare och ekipage. Det finns tre olika nivåer på ridlärare, vilka helt enkelt benämns som I, II och III där III är hösta nivån. För varje nivå krävs en ny utbildning, en enskild ansökan och ett enskilt yrkesprov.