En annan väg att gå om man vill arbeta med hästar är att rikta in sig på unga hästar och utbilda dessa. Även där finns det olika vägar att gå. Man kan öppna ett eget försäljningsstall där man köper in outbildade hästar, utbildar dem till en högre nivå och sedan säljer vidare. Eller att man köper in unghästar, rider in dessa, utbildar och säljer vidare. Vill man inte köpa och sälja så finns också möjligheten att bara ta emot projekt. Att privatpersoner får lämna in sin häst med ett gemensamt mål att man ska utbilda den till en viss nivå, man ska lära den vissa saker eller man ska tävla den på en viss nivå i en viss gren.

För att arbeta med att utbilda hästar, så väl unga som äldre, så krävs det utbildning. Utbildningen heter till exempel beridarprogrammet på Flyinge och är en treårig utbildning. Under utbildningen har man fokus på yngre hästar, från 2,5 år upp till 7 år. Man ska utbilda dem inom olika grenar eller matcha dem till olika tester, till exempel 3-årstestet.

Det är inte vem som helst som kan komma in på utbildningen, utan man får erlägga prov innan och man ska uppvisa meriter. I utbildningen ingår förutom ridning och utbildning också tävling på en viss nivå. Man får utbildning inom alla grenar av hästsporten men har möjlighet att rikta in sig på en speciell gren.

Utbildningen är intensiv och förutom att rida flertalet hästar dagligen så ska man också ha lärande i arbete, så kallad LIA. Du kommer lära dig allt om häst- och stallskötsel och även att arbeta med hästen från marken.

Det är en tuff bransch att ge sig in i med en hård konkurrens där oseriösa aktörer utan utbildning försöker konkurrera med de seriösa aktörerna som har en fullvärdig utbildning. Därför får man också lära i utbildning läsa om företagande och management för att också lära sig att driva en fullskalig verksamhet. De flesta beridare är egenföretagare.

En beridare kan också ta hand om så kallade problemhästar, alltså ta emot hästar som har någon olat i sin hantering eller ridning och där få hjälp att lösa det och komma vidare. I vissa fall kan även en beridare ta emot problemhästar i markhantering.