Om man vill arbeta med hästar så finns det flera vägar och inriktningar att gå. En av dem är att inrikta sig på veterinärmedicinska yrkesgrupper. Där i sin tur finns det ytterligare vägar att gå och man kan välja att arbeta på rena hästkliniker. Ett första steg är att utbilda sig till djurvårdare där man kan utbilda sig på olika nivåer. Det finns totalt tre nivåer som djurvårdare och de skiljer sig åt gällande vad man är behörig att göra. Som djurvårdare på nivå 1 får man till exempel inte ge några injektioner, vilket man börjar få göra på nivå 2 och får ge de flesta injektioner på nivå 3. För att arbeta som djurvårdare krävs det utbildning och examination. Djurvårdare kan också kallas för veterinärassistent eller legitimerad djurskötare.

En djurvårdares främsta uppgift är att assistera veterinären eller göra enklare behandlingar på djur, till exempel förbereda dem för undersökning, ta blodprover och lägga om sår.

Är man utbildad röntgensjuksköterska för människor kan man även arbeta som röntgensjuksköterska på djur under förutsättning att man kompletterar sin utbildning med en kortare utbildning inom djursjukvård, nämligen D9.

På en hästklinik finns det också hästtandläkare, eller med korrekt titel, hästodontolog. De har som uppgift att raspa och slipa tänderna på hästarna samt vid behov dra ut tänder som antingen växer fel eller är i så pass dåligt skick att de inte kan sitta kvar. Det finns utbildningar som är direkt riktade för att bli hästtandläkare utan annan veterinärutbildning, men man kan också välja att kombinera sin veterinärutbildning och lägga till kurser för att också bli hästtandläkare.

Sedan finns det så klart veterinärer. Olika veterinärer riktar vanligtvis in sig på olika specialistområden, precis som i den mänskliga sjukvården. Det finns allmänna veterinärer och specialister. För att bli legitimerad veterinär krävs det att man genomgår en 5,5 år lång utbildning på universitetet. Utbildningen är omfattande och som avslutning ska man erlägga en examen och bli godkänd av Jordbruksverket för att få sin legitimation.

Som veterinär kan man arbeta på privat klinik eller vara anställd av till exempel länsstyrelsen.

Det finns ytterligare en yrkesgrupp inom det veterinärmedicinska området. Nämligen equiterapeut. Det är hästens motsvarighet till naprapat. En equiterapeut är inriktad på hästens rörelsemönster och ska hitta avvikelser i hästens rörelseapparat, rehabilitera dessa samt arbeta förebyggande. Hästar som behandlas av en equiterapeut är både friska hästar som kontrolleras i förebyggande syfte och man kanske hinner hitta något innan det ställer till stora bekymmer. Men också hästar som är utredda och undersökta av veterinär men där en veterinär saknar djupare kunskap om muskler, leder och ligament. Vid större rehabiliteringar krävs det att veterinär och equiterapeut samarbetar och har en gemensam plan för att på bästa sätt hjälpa hästen.