En annan väg att gå om man vill arbeta med hästar är att rikta in sig på unga hästar och utbilda dessa. Även där finns det olika vägar att gå. Man kan