Hästen är ett vanligt djur i samhället. Ibland kan den nästan ses som ett husdjur trots att man inte kan ha den i hemmet. Det har också blivit allt vanligare att arbeta med hästar på olika sätt.

Hästföretag och ekonomi

När man ska starta upp ett företag inom området häst kan man snabbt slås av att det uppkommer en hel del kostnader. Då kan det vara bra att ansöka om ett företagslån för att man ska kunna täcka upp för utgifterna innan man får en inkomst i företaget. När man väl hittar kunder och har fått igång verksamheten brukar inkomsterna rulla in ganska snabbt.

Driva ridskola

I nästan alla större städer och även i mindre byar i Sverige finns det ridskolor där både vuxna och barn kan lära sig att rida och överlag hantera hästar. Att driva en ridskola kräver en hel del arbete och man måste vara bra på att möta människor samt på att lära ut.

Ha en hästuppfödning

Om man vill föda upp hästar för att sälja vidare kan man starta upp en hästuppfödning. I regel krävs det tillstånd för att få driva verksamheten. Det handlar helt enkelt om att Länsstyrelsens kontrollanter ser över stallbyggnader, hästarnas välmående och företagsägarens erfarenheter. Det här görs för att hästarna i uppfödningen ska ha det så bra som möjligt.

Arbeta som hovslagare

Ett väldigt fysiskt arbete som gör att man kommer nära hästarna är hovslagaryrket men det är också ett ganska tungt yrke. Det finns dessutom en del risker i arbetet. Man håller på med hästarnas hovar och det finns en risk att hästen sparkar. Dock behöver alla hästar få hovarna omskötta och blir man duktig som hovslagare står man sällan utan kunder.