Hästar mår i regel som allra bäst när de får gå ute och beta under den största delen av dygnet, men för att man ska kunna släppa ut hästen måste dess hage vara i ordning. Det finns en hel del saker att tänka på innan det är dags för betessläpp och här tar vi upp en del av dem.

Välja rätt stängsel

Om det inte redan finns en hage med bra staket måste man skapa en sådan. Finns det andra djur i stallet eller i närheten kanske även de behöver en hage. Fårstängsel och fårnät hittar du hos Kellfri och i välsorterade byggbutiker. TIll hästar är det däremot bra att ha andra typer av stängsel. Elband och trästaket fungerar i regel mycket bra. Taggtråd är däremot helt förbjudet och får inte användas till hästhagar.

Grimma i hagen eller inte?

En ständigt omdebatterad fråga är om hästen ska ha grimma på sig i hagen eller inte. Om hästen behöver fångas kan det vara lättare att ta in den om den har en grimma. Dessutom kan man skriva namn och telefonnummer på grimman om hästen skulle råka rymma ut ur hagen. En nackdel är att även hästtjuvar får lättare att fånga hästen.

Giftiga växter

När det gäller giftiga växter kan hästar i regel sortera bort dem på egen hand men det skadar inte att ta bort större bestånd av dem. Ekollon är också bra att stängsla bort så hästen inte kommer åt dem.

Foder och vatten på betet

Om betet är rikligt behöver man i regel inte stödutfodra på betet. När det gäller vatten ska dock hästen alltid ha tillgång till det. Märker man att hästen tappar hull kan det vara läge att kontrollera avmaskningen och kanske sätta in lite extra hö. Det kan helt enkelt vara så att gräset inte räcker till rent näringsmässigt.