Att vara hovslagare innebär att man åtar sig ett fysiskt tungt arbete med obekväma arbetsställningar och ofta långa dagar. Men man kan också förändra såväl hästens liv som ryttarens eller kuskens framgång med hjälp av ett välgjort hovslagararbete, det handlar såväl om hovsjukdomar och verkning av hovar som skoning.

Hovslageri är ett rent hantverk och det krävs att du har fingertoppskänsla för ditt arbete samtidigt som du har fysiken för det och ett gott handlag med hästarna.

För att arbeta som hovslagare ska man vara utbildad och godkänd av Jordbruksverket. När du är godkänd kan du jobba som hovslagare i egen regi, på en klinik eller i ett travstall, bara för att nämna några exempel.

Arbetar man som hovslagare på en veterinärklinik så är det i första hand olika typer av sjukbeslag som man ansvarar för på hästens hov utifrån veterinärens direktiv. Det kan handla om olika hovsjukdomar, skador i hoven och på hovbenet eller för att man vill rätta till en sämre benställning. Mycket av detta kan korrigeras och hjälpa hästen att belasta hoven rätt, eller på ett annat sätt, med hjälp av vinkeln på hoven, olika beslag som sitter fast på olika sätt eller med olika sulor som stöttar upp där det behövs.

Om man istället väljer att arbeta som hovslagare i egen regi, som många gör, så är det ofta vanliga regelbundna skoningar eller verkningar av ridhästar. En hovslagare kan hjälpa en ryttare att få till det där allra sista som saknas för att hästen ska få rätt steg eller rätt överrullning vid övergång. Det är små detaljer som kan vara avgörande för helheten när det kommer till hästens prestationsförmåga.