Voltige är en hästsport som fortfarande inte är speciellt stor eller välkänd. Detta är en gren där man ska utföra gymnastik på hästryggen under hästens rörelse. Ett av grenens syften är att åstadkomma gemenskap och en lagkänsla och utövas framförallt av unga.

Detta är helt klart en lagsport där man tillsammans ska utföra en gymnastiskt program uppe på hästryggen medan hästen springer runt longören i en lina i en cirkel. Tävlingarna i voltige bygger på två delar, en del som är obligatorisk utifrån den klass man tävlar där vissa moment ingår som man måste visa upp i en speciell ordning. Den andra delen är fri där man själv sätter ihop sitt program som man vill framföra och även väljer en passande musik. Domarna har sedan vissa kriterier och gör sin bedömning på en skala 1-10.

För att lyckas inom voltige är det viktigt att laget är samspelt och kan lita på varandra då många svåra moment enbart kan genomföras med hjälp av ett gott samarbete. Man måste också ha en lugn, trygg och stabil häst som inte gör något hastigt och oväntat som kan sluta med att voltigörerna trillar av och skadar sig.