Efter banhoppning kommer dressyr in som nummer två på listan över största ridsportsgrenen.

Dressyr är en klassisk ridstil som har anor från militären. Numera går dressyr ut på att man tillsammans med hästen ska uppvisa ett fint samspel mellan häst och ryttare, samtidigt som man på ett elegant sätt framför ett speciellt program i varierande gångarter.

Programmen i dressyr är fasta för varje klass, till skillnad från banhoppning där banans utformning varierar från gång till gång. Hur hästen ska framföras på en dressyrtävling eller träning är noga reglerat i tävlingsreglementet. Där framgår hur hästen ska ha sin hals och huvud placerat under ridningens gång. Målet är vidare att hästen ska kunna uppvisa luftiga och fria gångarter och ridas i harmoni. I takt med att man klättrar i klasserna tillkommer nya moment och svårigheter. Den enklaste klassen innehåller ett par tempoväxlingar och några av de vanligaste ridvägarna såsom volt, halt och snett igenom.

I de högre klasserna gör man galoppombyten, man genomför piaff och passage.

Dressyr är också en olympisk gren och återfinns också samtliga mästerskap, VM, EM och SM.

Domaren dömer med hjälp av poäng på varje enskilt moment i dressyrprogrammet och ekipaget måste komma över en viss poäng för att bli godkänt på sin runda.

Fälttävlan är en speciell tävlingsgren där man egentligen tävlar i tre olika grenar, de tre största grenarna inom ridsporten. En fälttävlanstävling består av ett dressyrprogram, en banhoppning och en terrängritt. En terrängritt är en slinga, oftast placerad i skogen, med naturhinder. Här består hindren av stockar, små hus, buskar och så vidare. Även terrängen för hinderslingan varierar och kan bestå av allt från öppna gräsytor till väldigt kuperad skogsterräng. Det krävs därför mycket skicklighet för att på ett säkert sätt ta sig fram tillsammans med sin häst. Precis som mycket annat inom ridsporten så har även fälttävlan sin grund i militären och syftet från början var att man skulle visa upp hästarnas mångsidighet och uthållighet men också för att utmana ryttarens mod i framför allt terrängritten. Idag kan en fälttävlan genomföras antingen på en dag eller utspritt på flera dagar och svårighetsgraden varierar så klart utifrån klass, både vad gäller hindrens höjd, hindrens utformning och vilket dressyrprogram som ska ridas. Terrängritt är en farlig sport och skadorna kan bli riktigt allvarliga.